معنی و ترجمه کلمه نامعتبر به انگلیسی نامعتبر یعنی چه

نامعتبر

inoperative
invalid
irresponsible
unreliable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها