معنی و ترجمه کلمه ناهمجوار به انگلیسی ناهمجوار یعنی چه

ناهمجوار

non contiguous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها