معنی و ترجمه کلمه ناى دار به انگلیسی ناى دار یعنی چه

ناى دار

tracheate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها