معنی و ترجمه کلمه ناپختگى به انگلیسی ناپختگى یعنی چه

ناپختگى

crudity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها