معنی و ترجمه کلمه ناپیوستگى به انگلیسی ناپیوستگى یعنی چه

ناپیوستگى

discontinuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها