معنی و ترجمه کلمه ناکارى به انگلیسی ناکارى یعنی چه

ناکارى

inertia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها