معنی و ترجمه کلمه ناکافى به انگلیسی ناکافى یعنی چه

ناکافى

inadequate
insufficient
scant
scrimpy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها