معنی و ترجمه کلمه ناگهان سقوط کردن به انگلیسی ناگهان سقوط کردن یعنی چه

ناگهان سقوط کردن

precipitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها