معنی و ترجمه کلمه نا معین به انگلیسی نا معین یعنی چه

نا معین

indeterminate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها