معنی و ترجمه کلمه نبخشیدنى به انگلیسی نبخشیدنى یعنی چه

نبخشیدنى

inexcusable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها