معنی و ترجمه کلمه نتیجه گرفتن به انگلیسی نتیجه گرفتن یعنی چه

نتیجه گرفتن

conclude
deduce
derive
gather


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها