معنی و ترجمه کلمه نخستین گناه آدم ابوالبشر به انگلیسی نخستین گناه آدم ابوالبشر یعنی چه

نخستین گناه آدم ابوالبشر

original sin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها