معنی و ترجمه کلمه نخست به انگلیسی نخست یعنی چه

نخست

first
prime


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها