معنی و ترجمه کلمه نرخ نمونه بردارى به انگلیسی نرخ نمونه بردارى یعنی چه

نرخ نمونه بردارى

sampling rate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها