معنی و ترجمه کلمه نرم شامه به انگلیسی نرم شامه یعنی چه

نرم شامه

mater
piamater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها