معنی و ترجمه کلمه نرگس به انگلیسی نرگس یعنی چه

نرگس

asphodel
narcissus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها