معنی و ترجمه کلمه نزدیک به مرگ به انگلیسی نزدیک به مرگ یعنی چه

نزدیک به مرگ

inextremis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها