معنی و ترجمه کلمه نشو و نماى نباتى به انگلیسی نشو و نماى نباتى یعنی چه

نشو و نماى نباتى

vegetation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها