معنی و ترجمه کلمه نشیب و فراز زندگى به انگلیسی نشیب و فراز زندگى یعنی چه

نشیب و فراز زندگى

ups and downs

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها