معنی و ترجمه کلمه نعل اسب به انگلیسی نعل اسب یعنی چه

نعل اسب

horseshoe
lunette
shoe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها