معنی و ترجمه کلمه نفاق داشتن به انگلیسی نفاق داشتن یعنی چه

نفاق داشتن

dissent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها