معنی و ترجمه کلمه نقاشى با رنگ به انگلیسی نقاشى با رنگ یعنی چه

نقاشى با رنگ

oil painting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها