معنی و ترجمه کلمه نقش شبنم یخ زده بر روى پنجره و مانند آن به انگلیسی نقش شبنم یخ زده بر روى پنجره و مانند آن یعنی چه

نقش شبنم یخ زده بر روى پنجره و مانند آن

frostwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها