معنی و ترجمه کلمه نماد به انگلیسی نماد یعنی چه

نماد

symbol
symbolism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها