معنی و ترجمه کلمه نمایشى که مرکب از چند قطعه متنوع باشد به انگلیسی نمایشى که مرکب از چند قطعه متنوع باشد یعنی چه

نمایشى که مرکب از چند قطعه متنوع باشد

variety

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها