معنی و ترجمه کلمه نمک آلى یا معدنى اسید هیدروبرمیک به انگلیسی نمک آلى یا معدنى اسید هیدروبرمیک یعنی چه

نمک آلى یا معدنى اسید هیدروبرمیک

bromide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها