معنی و ترجمه کلمه نمک اسید فروسیانیک به انگلیسی نمک اسید فروسیانیک یعنی چه

نمک اسید فروسیانیک

ferrocyanide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها