معنی و ترجمه کلمه نهر آب به انگلیسی نهر آب یعنی چه

نهر آب

ditch
sheuch
sheugh


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها