معنی و ترجمه کلمه نهر آب به انگلیسی نهر آب یعنی چه

نهر آب

ditch
sheuch
sheugh

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها