معنی و ترجمه کلمه نه این و نه آن به انگلیسی نه این و نه آن یعنی چه

نه این و نه آن

nor


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها