معنی و ترجمه کلمه نه این و نه آن به انگلیسی نه این و نه آن یعنی چه

نه این و نه آن

nor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها