معنی و ترجمه کلمه نوازنده سنتور زنگى به انگلیسی نوازنده سنتور زنگى یعنی چه

نوازنده سنتور زنگى

carillonneur


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها