معنی و ترجمه کلمه نودم به انگلیسی نودم یعنی چه

نودم

nonagesimal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها