معنی و ترجمه کلمه نور گراى به انگلیسی نور گراى یعنی چه

نور گراى

photophilic
photophilous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها