معنی و ترجمه کلمه نوزاد به انگلیسی نوزاد یعنی چه

نوزاد

babe
baby
bambino
chick
grub
hatchling
newborn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها