معنی و ترجمه کلمه نوعى روسرى مشبک تورى به انگلیسی نوعى روسرى مشبک تورى یعنی چه

نوعى روسرى مشبک تورى

caul

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها