معنی و ترجمه کلمه نوعى ماهى که آرواره هایى شبیه منقار دارد به انگلیسی نوعى ماهى که آرواره هایى شبیه منقار دارد یعنی چه

نوعى ماهى که آرواره هایى شبیه منقار دارد

gar
garfish
garpike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها