معنی و ترجمه کلمه نوعى مریضى به انگلیسی نوعى مریضى یعنی چه

نوعى مریضى

elephantiasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها