معنی و ترجمه کلمه نوعى میمون دنیاى قدیم به انگلیسی نوعى میمون دنیاى قدیم یعنی چه

نوعى میمون دنیاى قدیم

macaca
macaque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها