معنی و ترجمه کلمه نوعى کرم روده به انگلیسی نوعى کرم روده یعنی چه

نوعى کرم روده

hookworm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها