معنی و ترجمه کلمه نگهداشت تکمیلى به انگلیسی نگهداشت تکمیلى یعنی چه

نگهداشت تکمیلى

supplementary maintenance


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها