معنی و ترجمه کلمه نیابت سلطنت به انگلیسی نیابت سلطنت یعنی چه

نیابت سلطنت

viceroyalty
viceroyship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها