معنی و ترجمه کلمه نیزه به انگلیسی نیزه یعنی چه

نیزه

butt shaft
dart
gad
gaff
gavelock
gig
halberd
halbert
harpoon
lance
shaft
spear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها