معنی و ترجمه کلمه داراى بافت چوب پنبه اى به انگلیسی داراى بافت چوب پنبه اى یعنی چه

داراى بافت چوب پنبه اى

suberic
suberose
suberous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها