معنی و ترجمه کلمه cesspit به فارسی cesspit یعنی چه

cesspit


گندگاه ،گودال فاضل اب ،چاه مستراح
عمران : چاه مستراح
زيست شناسى : گندزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها