معنی و ترجمه کلمه entertainment به فارسی entertainment یعنی چه

entertainment


مهمانى ،تفريحات ،پذيرايى کردن ،پذيرايى ،سرگرمى
روانشناسى : سرگرمى
علوم نظامى : سرگرمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها