معنی و ترجمه کلمه گرد آورى داده ها به انگلیسی گرد آورى داده ها یعنی چه

گرد آورى داده ها

data gathering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها