معنی و ترجمه کلمه آدم ریاکار به انگلیسی آدم ریاکار یعنی چه

آدم ریاکار

bigot
hypocrite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها