معنی و ترجمه کلمه گرد آورى کردن به انگلیسی گرد آورى کردن یعنی چه

گرد آورى کردن

gather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها