معنی و ترجمه کلمه گرد آمدن به انگلیسی گرد آمدن یعنی چه

گرد آمدن

agglomerate
assemble
constringe
convene
flock
forgather
gam
gather
herd
rally
ring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها