معنی و ترجمه کلمه هذیانى به انگلیسی هذیانى یعنی چه

هذیانى

delirious
fey


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها