معنی و ترجمه کلمه هر چیزى که وسیله سوراخ کردن باشد به انگلیسی هر چیزى که وسیله سوراخ کردن باشد یعنی چه

هر چیزى که وسیله سوراخ کردن باشد

borer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها